KAEDAH PERLUPUSAN

KAEDAH PERLUPUSAN YANG KAMI JALANKAN ADALAH SEPERTI BERIKUT :

Anaylsis : Proses mengenalpastian di antara pelanggan dengan pihak syarikat kami. Bagi memastikan jenis barangan, kuantiti dan penetapan harga mengikut persetujuan kedua belah pihak.

Collection : Proses pengumpulan dan mengangkat kesemua barangan yang telah di sediakan oleh pihak pelanggan mengikut perjanjian dalam anaylsis proses. Pembayaran akan dibuat ketika barang selesai diangkat pembayaran dari pihak kami boleh di buat dengan pelbagai cara antaranya BAYAR TERUS, atau CEK.

Transportation : Pihak kami berbesar hati dengan urusan yang dipersetujui bersama maka kami akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan dengan tanpa sebarang pembayaran (FREE OF CHARGE)

Recovery : Setelah barangan komputer sampai di kilang pekerja kami akan membuat pengasingan peralatan mengikut kategory ( masih boleh digunakan atau tidak lagi boleh digunakan) selain itu barangan yang tidak boleh digunakan juga melalui pelbagai fasa pengasingan komponen-komponen sepert ( ram,hdd, segala cable, dvd rom, cd rom, motherboard dan pelbagainya).
- segala proses dia atas perlu dilaksanakan oleh pekerja-pekerja yang telah di latih dan mempunyai kemahiran tersendiri dalam pemprosesan kitar semula komputer.

Kitar Semula / Perlupusan : segala barangan yang telah dikenal pasti tidak boleh diguna pakai lagi. Proses kitar semula akan dilakukan mengikut jenis barangan scrap tersebut. ( besi, plastik, silver, wire etc.)

No comments:

Post a Comment